Γραφιστικό σε λευκό φόντο με σημαιάκια και τυπογραφία μαύρη που λέει RAISE VOLUMEN

ΔΤ | #RaiseVOLUMEN για την προώθηση της ισότητας των φύλων

Το Genderhood και η SCI Madrid εγκαινιάζουν την καμπάνια #RaiseVOLUMEN για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων και της Ενεργούς Εμπλοκής των νέων στην Κοινωνία

Το Genderhood και η SCI Madrid, και οι δύο οργανώσεις υπέρμαχες υποστηρίκτριες  για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της ανάπτυξης κοινοτήτων, ανακοινώνουν με ενθουσιασμό την έναρξη της καμπάνιας ευαισθητοποιησης, #RaiseVOLUMEN. Στόχος της καμπάνιας είναι να μετασχηματίσει τη στάση της κοινωνίας προς τη συμπερίληψη και να γιορτάσει τη διαφορετικότητα, προωθώντας παράλληλα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά.

Το #RaiseVOLUMEN είναι μια πρωτοβουλία με πολύπλευρη προσέγγιση για την αντιμετώπιση διαφόρων πτυχών της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, των συλλογικών διαδικασιών και του εθελοντισμού. Με μια διαθεματική ματιά, η καμπάνια επιδιώκει να προωθήσει μια πολιτισμική αλλαγή προς μια κοινωνία που αγκαλιάζει, εκτιμά και σέβεται όλα τα άτομα, ανεξάρτητα από την ταυτότητα ή την έκφραση του φύλου τους.

Οι στόχοι της καμπάνιας για την ισότητα των φύλων

Οι στόχοι της εκστρατείας ευθυγραμμίζονται με την αποστολή των οργανισμών να προωθήσουν τη θετική αλλαγή και να ενδυναμώσουν τις κοινότητες με λιγότερες ευκαιρίες. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν:

  1. Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της προσωπικής ανάπτυξης και της αύξησης της αυτοεκτίμησης: Η καμπάνια αναγνωρίζει τη σημασία της προσωπικής ανάπτυξης και της αυτοεκτίμησης για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, τα άτομα ενθαρρύνοναται ν να αναπτύξουν δεξιότητες, γνώσεις και σταδιακά την αυτοπεποίθησή τους.

  2. Ενίσχυση της ανάληψης πρωτοβουλιών: Το #RaiseVOLUMEN στοχεύει στην ενδυνάμωση των ατόμων να αναλάβουν πρωτοβουλίες ώστε να προωθήσουν θετικές αλλαγές στις κοινότητές τους. Παρέχοντας πληροφόρηση και υποστήριξη, η καμπάνια επιδιώκει να εμπνεύσει τους ανθρώπους να γίνουν ενεργητικοί φορείς κοινωνικού μετασχηματισμού.

  3. Δημιουργία ανθεκτικότητας στην τοπική κοινότητα και στην εθελοντική εργασία: Η καμπάνια τονίζει τη σημασία της ανθεκτικότητας της κοινότητας και της μετασχηματιστικής δύναμης της εθελοντικής και συλλογικής εργασίας. Μέσω της ενεργού συμμετοχής της κοινότητας, το #RaiseVOLUMEN επιδιώκει να οικοδομήσει ισχυρότερες και πιο συνεκτικές κοινότητες που μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις προκλήσεις και να συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη.

  4. Ενθαρρύνετε τη συμμετοχή στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών (εθελοντισμός, συλλογικές διαδικασίες κοινότητας): Η ενεργός συμμετοχή των πολιτών είναι ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς. Η εκστρατεία θα ενθαρρύνει τα άτομα να συμμετάσχουν ενεργά σε εθελοντικές δραστηριότητες και συλλογικές διαδικασίες κοινότητας, καλλιεργώντας το αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης.

  5. Συνηγορία για την προβολή της κοινότητας LGBTQI+: Η καμπάνια επιδιώκει να υπερασπιστεί την ορατότητα και τα δικαιώματα της LGBTQI+ κοινότητας. Φωτίζοντας τις μοναδικές εμπειρίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η LGBTQI+ κοινότητα, το #RaiseVOLUMEN στοχεύει στην προώθηση της κατανόησης, της αποδοχής και των ίσων δικαιωμάτων για όλα τα άτομα, ανεξάρτητα από τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου ή την έκφραση φύλου. 

  6. Ενίσχυση του σεβασμού στη διαφορετικότητα: Η εκστρατεία επιδιώκει να αμφισβητήσει τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις, προωθώντας τον σεβασμό για τη διαφορετικότητα. Γιορτάζοντας τις διαφορετικές και μοναδικές ταυτότητες και οπτικές, το #RaiseVOLUMEN στοχεύει στην προώθηση μιας πιο συμπεριληπτικής και αρμονικής κοινωνίας.

  7. Ανάπτυξη μιας κουλτούρας  με συμπεριληπτική χρήση της γλώσσας χωρίς αποκλεισμούς: Η γλώσσα παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων. Η καμπάνια προωθεί  μια συμπεριληπτική χρήση γλώσσας, η οποία αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα, μεταδίδει σεβασμό σε όλους τους ανθρώπους, είναι ευαίσθητη στις διαφορές και προωθεί τις ίσες ευκαιρίες.

  8. Επανεξέταση των θέσεων εξουσίας και των προνομίων: Το #RaiseVOLUMEN ενθαρρύνει τα άτομα να αναλογιστούν τις θέσεις εξουσίας και τα προνόμιά τους προκειμένου να προχωρήσουν σε αποδόμηση. Στοχεύει στη δημιουργία μιας πιο δίκαιης κοινωνίας, αμφισβητώντας τις υπάρχουσες δυναμικές εξουσίας και προωθώντας τη συμμετοχικότητα.
Oι συλλογικές διαδικασίες κοινότητας δεν έχουν φύλο

Κοινωνική ανάγκη

Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, ευθυγραμμισμένη με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και την Ατζέντα 2030, αναγνωρίζει ότι η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και προϋπόθεση για την επίτευξη ευρύτερων αναπτυξιακών στόχων. Με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον εθελοντισμό και τις συλλογικές διαδικασίες κοινότητας, μπορούμε να εργαστούμε για πιο βιώσιμες και συμπεριληπτικές κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς.

Αναζήτησέ την!

Call to action

Το Genderhood και η SCI Madrid προσκαλούν άτομα, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συλλογικότητες και τα ΜΜΕ να συμμετάσχουν στην καμπάνια #RaiseVOLUMEN και να γίνουν μέρος του κινήματος για έναν κόσμο με ισότητα και περισσότερες ευκαιρίες για όλους, όλες, όλα. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και να δημιουργήσουμε μόνιμες αλλαγές.

Σημαντικές πληροφορίες

Η καμπάνια εντάσσεται στο έργο #VOLUMEN, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Erasmus+ από το Genderhood και το Servicio Civil Internacional.

Η καμπάνια τρέχει σε όλα τα social media του @Genderhood τον Ιoύνιο και Ιούλιο του 2023.