Φωτογραφία/logo από το Συναι/no για εκαιδευτικούς, τον οδηγό του Genderhood για τη συναίνεση για εκπαιδευτικούς.

Συναι/no για εκπαιδευτικούς: ένας οδηγός για την καλλιέργεια δεξιοτήτων συναίνεσης στο μαθησιακό περιβάλλον

Μετά το Συναι/no: Οδηγός για Γονείς, το Genderhood ξεκινάει ένα καινούργιο πρόγραμμα, το “Συναι/no για Εκπαιδευτικούς“, για να φτάσει η συναίνεση σε ένα ακόμα κομβικό περιβάλλον της καθημερινής ζωής των παιδιών, το δημοτικό σχολείο! Προσφέροντας στους/στις εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έναν ολοκληρωμένο οδηγό που συνδυάζει θεωρία, πρακτικές εφαρμογές, δραστηριότητες και εργαλεία προσδοκούμε στη δημιουργία ενός ασφαλούς και με σεβασμό μαθησιακού περιβάλλοντος που προάγει τα υγιή όρια και διαπροσωπικές σχέσεις, την πρόληψη της έμφυλης βίας και του σχολικού εκφοβισμού.

Τα Στάδια του Έργου

Ομάδες Εστιασμένης Συζήτησης

Συγγραφή | Τα περιεχόμενα του οδηγού

Διανομή

Πριν από τη συγγραφή του οδηγού, θα πραγματοποιήσουμε ομάδες εστιασμένης συζήτησης (focus group discussion) με εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, ώστε να κατανοήσουμε σε βάθος και εντοπίσουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες της ομάδας στόχου, διαμορφώνοντας ένα πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του σχολικού περιβάλλοντος.

Ο οδηγός θα περιλαμβάνει

  • Εισαγωγή και η Σημασία της Συναίνεσης
  • Θεωρητικά Θεμέλια
  • Δραστηριότητες για την Τάξη
  • Εκπαίδευση χωρίς Αποκλεισμούς
  • Συνεργασία με Γονείς
  • Βιβλιογραφία/Προτάσεις

Ο οδηγός θα είναι διαθέσιμος στα ελληνικά και τα αγγλικά, σε ψηφιακή μορφή με στόχο να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα. Θα βρίσκεται αναρτημένος στον ιστότοπο του Genderhood, ενώ θα διανεμηθεί επίσης μέσω του δικτύου μας και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα σχολεία όλης της χώρας δωρεάν. 

Προσδοκούμε πως στέλνοντας αυτον τον οδηγό στα σχολεία σε όλη την Ελλάδα, μέχρι και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές, που η παρουσία μας δεν έχει καταφέρει ακόμα να βρεθεί, θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε στη στήριξη και τη δημιουργία πιο ασφαλών περιβαλλόντων και κατ’ επέκταση μιας πιο συμπεριληπτικής κοινωνίας.

Αν είσαι εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (με παιδιά ηλικίας 6-12 ετών) και επιθυμείς να συμμετάσχεις στην ομαδική συζήτηση, κατά την οποία σε ανοιχτή συζήτηση με άλλους/άλλες εκπαιδευτικούς θα μοιραστείς τις απόψεις, ανησυχίες και ανάγκες σου σχετικά με την εκπαίδευση στη συναίνεση, βοηθώντας έτσι στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου οδηγού, παρακαλούμε συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα.

Θα επικοινωνήσουμε επειτα μαζί σου με τις λεπτομέρειες για τις διαθέσιμες ώρες & μέρες της διαδικτυακής ομαδικής συζήτησης.

Γιατί στο Genderhood επιμένουμε στη Συναίνεση;

Μόνο όταν διασφαλιστεί πως οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπων συμβαίνουν με σεβασμό και αμοιβαία συμφωνία μπορούμε να μιλάμε για το δικαίωμά να αποφασίζουν ελεύθερα για το σώμα τους και τις προσωπικές επιλογές τους.

Τότε μιλάμε και για την έμφυλη ισότητα!

Δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων

Στα πλαίσια του έργου το Genderhood θα υλοποιήσει δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων με τη στήριξη εμπειρογνωμόνων που θα συμβάλουν με εργαλεία διαχείρισης των οικονομικών πόρων του φορέα, για την εξασφάλιση βιωσιμότητας μέσω παραγωγής εγχειριδίου εξεύρεσης πόρων και την ανάπτυξη ενός μοναδικου e-shop του Generhood. Μείνετε συντονισμένα!

Η συμμετοχή της οργάνωσης Genderhood και η υλοποίηση του έργου της Συναι/no για εκπαιδευτικούς, υποστηρίζονται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Fondation Chanel, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενδυνάμωσης Φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ισότητας των φύλων.

Φυσικά, συνεχίζουμε πάντα τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα

Κάλεσέ μας στο σχολείο σου!