Εθελοντρια &

Εθελοντης

    Οι ομάδες εργασίας θα διαμορφωθούν ανάλογα τόσο με τις ανάγκες κάθε έργου ανά χρονική περίοδο, όσο και με τα πεδία ενδιαφέροντος κάθε ατόμου. Επομένως θα πάρεις νέα μας στον ανάλογο χρόνο.
    Οι ομάδες εργασίας θα διαμορφωθούν ανάλογα τόσο με τις ανάγκες κάθε έργου ανά χρονική περίοδο, όσο και με τα πεδία ενδιαφέροντος κάθε ατόμου. Επομένως θα πάρεις νέα μας στον ανάλογο χρόνο.