"... μαθετε περισσοτερα για

τις δρασεις μας"

Ένταξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο σχολικό περιβάλλον με περιεχόμενο τον επανακαθορισμό των έμφυλων αναπαραστάσεων για την πρόληψη ανισοτήτων. Η προώθηση των δικαιωμάτων δε μπορεί να "διδαχθεί" με παραδοσιακούς όρους και δε βασίζεται στην αποστήθιση ή την παθητική μάθηση. Για αυτό, ως στόχο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θέτουμε το άνοιγμα ενός "βιωματικού διαλόγου" κατά τον οποίο "μιλάμε με τα παιδιά". Σε αυτή την κατεύθυνση, εφαρμόζουμε μεθόδους βιωματικής-επικοινωνιακής διδασκαλίας με στόχο την ανάδειξη εμπειριών και προβληματισμών των παιδιών. Μέσα από τη δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου αλληλεπίδρασης αντικατοπτρίζονται διαφορετικές οπτικές και στάσεις γύρω από τους έμφυλους ρόλους και τα παιδιά συν-οικοδομούν την έννοια της ισότητας. Συνολικά, τα προγράμματα σκοπεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας των παιδιών για την αναζήτηση βοήθειας, αλλά και δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να αποφύγουν/αποτρέψουν δυσάρεστες καταστάσεις και να αυτοπροστατευθούν.

Ειδικότεροι στόχοι:

 • ✓ Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης των παιδιών
 • ✓ Εξέλιξη μελλοντικών επαγγελματιών με ίσες ευκαιρίες
 • ✓ Διαμόρφωση παιδιών-προτύπων για την ομάδα συνομηλίκων
 • ✓ Καλλιέργεια ελευθερίας έκφρασης στην ιδιωτική και δημόσια σφαίρα
 • ✓ Ανάπτυξη ενσυναίσθησης και σεβασμού απέναντι στο “άλλο” και το “διαφορετικό”
 • ✓ Πρόληψη φαινομένων σχολικού εκφοβισμού λόγω της έκφρασης του φύλου

Η εκπαιδευτική ομάδα με φυσική παρουσία επισκέπτεται σχολεία σε όλη την Ελλάδα ή πραγματοποιεί παρεμβάσεις μέσω τηλε-εκπαίδευσης, σε περιοχές όπου για πρακτικούς λόγους δεν μπορούμε στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή να επισκεφθούμε.

Παιδιά & Πρόληψη
Ένταξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο σχολικό περιβάλλον με περιεχόμενο τον επανακαθορισμό των έμφυλων αναπαραστάσεων...

Ένταξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο σχολικό περιβάλλον με περιεχόμενο τον επανακαθορισμό των έμφυλων αναπαραστάσεων για την πρόληψη ανισοτήτων. Η προώθηση των δικαιωμάτων δε μπορεί να "διδαχθεί" με παραδοσιακούς όρους και δε βασίζεται στην αποστήθιση ή την παθητική μάθηση. Για αυτό, ως στόχο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θέτουμε το άνοιγμα ενός "βιωματικού διαλόγου" κατά τον οποίο "μιλάμε με τα παιδιά". Σε αυτή την κατεύθυνση, εφαρμόζουμε μεθόδους βιωματικής-επικοινωνιακής διδασκαλίας με στόχο την ανάδειξη εμπειριών και προβληματισμών των παιδιών. Μέσα από τη δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου αλληλεπίδρασης αντικατοπτρίζονται διαφορετικές οπτικές και στάσεις γύρω από τους έμφυλους ρόλους και τα παιδιά συν-οικοδομούν την έννοια της ισότητας. Συνολικά, τα προγράμματα σκοπεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας των παιδιών για την αναζήτηση βοήθειας, αλλά και δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να αποφύγουν/αποτρέψουν δυσάρεστες καταστάσεις και να αυτοπροστατευθούν.

Ειδικότεροι στόχοι:

 • ✓ Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης των παιδιών
 • ✓ Εξέλιξη μελλοντικών επαγγελματιών με ίσες ευκαιρίες
 • ✓ Διαμόρφωση παιδιών-προτύπων για την ομάδα συνομηλίκων
 • ✓ Καλλιέργεια ελευθερίας έκφρασης στην ιδιωτική και δημόσια σφαίρα
 • ✓ Ανάπτυξη ενσυναίσθησης και σεβασμού απέναντι στο “άλλο” και το “διαφορετικό”
 • ✓ Πρόληψη φαινομένων σχολικού εκφοβισμού λόγω της έκφρασης του φύλου

Η εκπαιδευτική ομάδα με φυσική παρουσία επισκέπτεται σχολεία σε όλη την Ελλάδα ή πραγματοποιεί παρεμβάσεις μέσω τηλε-εκπαίδευσης, σε περιοχές όπου για πρακτικούς λόγους δεν μπορούμε στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή να επισκεφθούμε.

Παιδιά & Πρόληψη
Ένταξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο σχολικό περιβάλλον με περιεχόμενο τον επανακαθορισμό των έμφυλων αναπαραστάσεων...
Ενήλικες & Ενδυνάμωση
Δράσεις δικτύωσης, ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης για την καταπολέμηση του σεξισμού και των διακρίσεων...

Δράσεις δικτύωσης, ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης για την καταπολέμηση του σεξισμού και των διακρίσεων λόγω φύλου. Δημιουργούμε ασφαλείς χώρους ώστε ομάδες ενηλίκων (γονέων/κηδεμόνων, φροντιστριών και φροντιστών ή μη) να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με τις ενσωματωμένες διακρίσεις που μπορεί να έχουν ως μέλη της κοινωνίας. Έμφαση δίνεται στη βιωματικότητα, κατά την οποία βασική επιδίωξη αποτελεί η δυνατότητα οικειοποίησης της προσφερόμενης γνώσης και τεχνογνωσίας.

Οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες αναμένεται:

 • ✓ να είναι σε θέση να κατανοήσουν για ποιο λόγο είναι σημαντική η ενασχόλησή τους με το θέμα της έμφυλης ισότητας
 • ✓ να κατανοήσουν πως τα ζητήματα της έμφυλης βίας είναι φαινόμενα που ξεπερνούν σύνορα και εποχές
 • ✓ να αντιλαμβάνονται τον ρόλο των στερεοτύπων σε όλες τις πλευρές της ζωής
 • ✓ να τους δημιουργηθεί η διάθεση και η περιέργεια ώστε να κινητοποιηθούν και να εμπλακούν ενεργά στην παρέμβαση
Ενήλικες & Ενδυνάμωση
Δράσεις δικτύωσης, ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης για την καταπολέμηση του σεξισμού και των διακρίσεων...

Δράσεις δικτύωσης, ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης για την καταπολέμηση του σεξισμού και των διακρίσεων λόγω φύλου. Δημιουργούμε ασφαλείς χώρους ώστε ομάδες ενηλίκων (γονέων/κηδεμόνων, φροντιστριών και φροντιστών ή μη) να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με τις ενσωματωμένες διακρίσεις που μπορεί να έχουν ως μέλη της κοινωνίας. Έμφαση δίνεται στη βιωματικότητα, κατά την οποία βασική επιδίωξη αποτελεί η δυνατότητα οικειοποίησης της προσφερόμενης γνώσης και τεχνογνωσίας.

Οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες αναμένεται:

 • ✓ να είναι σε θέση να κατανοήσουν για ποιο λόγο είναι σημαντική η ενασχόλησή τους με το θέμα της έμφυλης ισότητας
 • ✓ να κατανοήσουν πως τα ζητήματα της έμφυλης βίας είναι φαινόμενα που ξεπερνούν σύνορα και εποχές
 • ✓ να αντιλαμβάνονται τον ρόλο των στερεοτύπων σε όλες τις πλευρές της ζωής
 • ✓ να τους δημιουργηθεί η διάθεση και η περιέργεια ώστε να κινητοποιηθούν και να εμπλακούν ενεργά στην παρέμβαση

Σεμινάρια ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσω της απόκτησης εργαλείων και δεξιοτήτων που αφορούν στην προώθηση της ισότητας των φύλων, οι εκπαιδευτικοί δρουν πολλαπλασιαστικά υπέρ μιας ουσιαστικής ισότητας εντάσσοντας τη διάσταση του φύλου στις παιδαγωγικές πρακτικές.

Μέσα από αποτελεσματικά σχεδιασμένες και δημιουργικές δραστηριότητες, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συμβάλουν στη διαδικασία δόμησης ή/και αποδόμησης ερμηνειών και σχημάτων, με στόχο:

 • ✓ την ανάπτυξη εκπαιδευτικού προσωπικού με εξειδικευμένα εργαλεία γύρω από θέματα έμφυλης ισότητας
 • ✓ την υποστήριξη και ενδυνάμωση εκπαιδευτικών γύρω από τη διαχείριση συγκρούσεων που έχουν ως αφετηρία την έκφραση του φύλου
 • ✓ την αναγνώριση σεξιστικών πρακτικών στο σχολείο
 • ✓ την διαμόρφωση των ελληνικών σχολείων ακολουθώντας μοντέλα που προάγουν ένα σχολικό περιβάλλον συμπερίληψης
 • ✓ πρόληψη φαινομένων σχολικού εκφοβισμού λόγω έκφρασης του φύλου

Όλα τα παραπάνω θα οδηγήσουν σταδιακά στην ενδυνάμωση των μαθητών και μαθητριών έτσι ώστε να καλλιεργήσουν μια κουλτούρα σεβασμού μέσα από την οπτική του φύλου, να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις αποδεκτές ή όχι συμπεριφορές αλλά και να ζητούν υποστήριξη, όποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Σχολείο & Επιμόρφωση
Σεμινάρια ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης...

Σεμινάρια ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσω της απόκτησης εργαλείων και δεξιοτήτων που αφορούν στην προώθηση της ισότητας των φύλων, οι εκπαιδευτικοί δρουν πολλαπλασιαστικά υπέρ μιας ουσιαστικής ισότητας εντάσσοντας τη διάσταση του φύλου στις παιδαγωγικές πρακτικές.

Μέσα από αποτελεσματικά σχεδιασμένες και δημιουργικές δραστηριότητες, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συμβάλουν στη διαδικασία δόμησης ή/και αποδόμησης ερμηνειών και σχημάτων, με στόχο:

 • ✓ την ανάπτυξη εκπαιδευτικού προσωπικού με εξειδικευμένα εργαλεία γύρω από θέματα έμφυλης ισότητας
 • ✓ την υποστήριξη και ενδυνάμωση εκπαιδευτικών γύρω από τη διαχείριση συγκρούσεων που έχουν ως αφετηρία την έκφραση του φύλου
 • ✓ την αναγνώριση σεξιστικών πρακτικών στο σχολείο
 • ✓ την διαμόρφωση των ελληνικών σχολείων ακολουθώντας μοντέλα που προάγουν ένα σχολικό περιβάλλον συμπερίληψης
 • ✓ πρόληψη φαινομένων σχολικού εκφοβισμού λόγω έκφρασης του φύλου

Όλα τα παραπάνω θα οδηγήσουν σταδιακά στην ενδυνάμωση των μαθητών και μαθητριών έτσι ώστε να καλλιεργήσουν μια κουλτούρα σεβασμού μέσα από την οπτική του φύλου, να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις αποδεκτές ή όχι συμπεριφορές αλλά και να ζητούν υποστήριξη, όποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Σχολείο & Επιμόρφωση
Σεμινάρια ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης...
Κοινωνία & Ευαισθητοποίηση
Καμπάνιες ευαισθητοποίησης για θέματα ίσων ευκαιριών, συμπερίληψης και κουλτούρας συναίνεσης. Μέσω της παροχής...

Καμπάνιες ευαισθητοποίησης για θέματα ίσων ευκαιριών, συμπερίληψης και κουλτούρας συναίνεσης.

Μέσω της παροχής κατάλληλων εργαλείων (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άρθρα και συνεντεύξεις στον τύπο, πρωτότυπο οπτικοακουστικό περιεχόμενο) για την ευαισθητοποίηση σε έμφυλα ζητήματα, στοχεύουμε:

 • ✓ να δημιουργήσουμε μηνύματα με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο
 • ✓ να ανοίξουμε ένα πεδίο διαλόγου αναφορικά με θέματα ισότητας
 • ✓ να συμπεριλάβουμε αναπαραστάσεις όλων των θηλυκοτήτων και αρρενωποτήτων
 • ✓ να προωθήσουμε μια αλλαγή στάσεων στον πληθυσμό
Κοινωνία & Ευαισθητοποίηση
Καμπάνιες ευαισθητοποίησης για θέματα ίσων ευκαιριών, συμπερίληψης και κουλτούρας συναίνεσης. Μέσω της παροχής...

Καμπάνιες ευαισθητοποίησης για θέματα ίσων ευκαιριών, συμπερίληψης και κουλτούρας συναίνεσης.

Μέσω της παροχής κατάλληλων εργαλείων (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άρθρα και συνεντεύξεις στον τύπο, πρωτότυπο οπτικοακουστικό περιεχόμενο) για την ευαισθητοποίηση σε έμφυλα ζητήματα, στοχεύουμε:

 • ✓ να δημιουργήσουμε μηνύματα με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο
 • ✓ να ανοίξουμε ένα πεδίο διαλόγου αναφορικά με θέματα ισότητας
 • ✓ να συμπεριλάβουμε αναπαραστάσεις όλων των θηλυκοτήτων και αρρενωποτήτων
 • ✓ να προωθήσουμε μια αλλαγή στάσεων στον πληθυσμό

Ημερίδες, εργαστήρια και διευρυμένες συναντήσεις δικτύωσης για τη συμμετοχή των θηλυκοτήτων στην τέχνη και τον πολιτισμό. Φαινόμενα της κουλτούρας του βιασμού παρατηρούνται σε όλο το φάσμα των τεχνών και ακολουθούν συγκεκριμένα μοτίβα σχέσεων εξουσίας. Η συγκυρία, το κοινωνικό ξέσπασμα αλλά και το κίνημα #metoo στον χώρο της τέχνης επιβεβαιώνει την ανάγκη δημιουργικών παρεμβάσεων που θα συμβάλλουν σε μια ευρύτερη κοινωνική εγρήγορση και ενδυνάμωση. Η διεπιστημονική ομάδα του Genderhood δημιουργεί το πλαίσιο για την έμπρακτη υποστήριξη και ενδυνάμωση θηλυκοτήτων όλων των ηλικιών και των επαγγελμάτων του πολιτιστικού και οπτικοακουστικού χώρου.

Στόχοι μας είναι κάθε θηλυκότητα:

 • ✓ να έχει πρόσβαση σε ίσες επαγγελματικές ευκαιρίες
 • ✓ να εξετάζει δημιουργικά τη σχέση φύλου και κοινωνίας
 • ✓ να βρίσκει υποστηρικτικά περιβάλλοντα για καλλιτεχνική δημιουργία
 • ✓ να ενδυναμωθεί και να νιώσει ικανή στην έκφραση δημόσιου λόγου
 • ✓ να νιώθει ασφαλής να μοιραστεί την προσωπική της ιστορία

Οι τρόποι που συμπεριφερόμαστε και εκφράζουμε τον εαυτό και την εαυτή μας διαμορφώνονται από τις κουλτούρες στις οποίους συμμετέχουμε. To Genderhood δεσμεύεται να παρουσιάζει ένα διευρυμένο πεδίο πολιτισμών όπου κάθε έκφραση φύλου απολαμβάνει το χώρο της.

Πολιτισμός & Φύλο
Ημερίδες, εργαστήρια και διευρυμένες συναντήσεις δικτύωσης για τη συμμετοχή των θηλυκοτήτων στην τέχνη και...

Ημερίδες, εργαστήρια και διευρυμένες συναντήσεις δικτύωσης για τη συμμετοχή των θηλυκοτήτων στην τέχνη και τον πολιτισμό. Φαινόμενα της κουλτούρας του βιασμού παρατηρούνται σε όλο το φάσμα των τεχνών και ακολουθούν συγκεκριμένα μοτίβα σχέσεων εξουσίας. Η συγκυρία, το κοινωνικό ξέσπασμα αλλά και το κίνημα #metoo στον χώρο της τέχνης επιβεβαιώνει την ανάγκη δημιουργικών παρεμβάσεων που θα συμβάλλουν σε μια ευρύτερη κοινωνική εγρήγορση και ενδυνάμωση. Η διεπιστημονική ομάδα του Genderhood δημιουργεί το πλαίσιο για την έμπρακτη υποστήριξη και ενδυνάμωση θηλυκοτήτων όλων των ηλικιών και των επαγγελμάτων του πολιτιστικού και οπτικοακουστικού χώρου.

Στόχοι μας είναι κάθε θηλυκότητα:

 • ✓ να έχει πρόσβαση σε ίσες επαγγελματικές ευκαιρίες
 • ✓ να εξετάζει δημιουργικά τη σχέση φύλου και κοινωνίας
 • ✓ να βρίσκει υποστηρικτικά περιβάλλοντα για καλλιτεχνική δημιουργία
 • ✓ να ενδυναμωθεί και να νιώσει ικανή στην έκφραση δημόσιου λόγου
 • ✓ να νιώθει ασφαλής να μοιραστεί την προσωπική της ιστορία

Οι τρόποι που συμπεριφερόμαστε και εκφράζουμε τον εαυτό και την εαυτή μας διαμορφώνονται από τις κουλτούρες στις οποίους συμμετέχουμε. To Genderhood δεσμεύεται να παρουσιάζει ένα διευρυμένο πεδίο πολιτισμών όπου κάθε έκφραση φύλου απολαμβάνει το χώρο της.

Πολιτισμός & Φύλο
Ημερίδες, εργαστήρια και διευρυμένες συναντήσεις δικτύωσης για τη συμμετοχή των θηλυκοτήτων στην τέχνη και...
Παιδιά & Πρόληψη
Ένταξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο σχολικό περιβάλλον με περιεχόμενο τον επανακαθορισμό των έμφυλων αναπαραστάσεων...

Ένταξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο σχολικό περιβάλλον με περιεχόμενο τον επανακαθορισμό των έμφυλων αναπαραστάσεων για την πρόληψη ανισοτήτων. Η προώθηση των δικαιωμάτων δε μπορεί να "διδαχθεί" με παραδοσιακούς όρους και δε βασίζεται στην αποστήθιση ή την παθητική μάθηση. Για αυτό, ως στόχο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θέτουμε το άνοιγμα ενός "βιωματικού διαλόγου" κατά τον οποίο "μιλάμε με τα παιδιά". Σε αυτή την κατεύθυνση, εφαρμόζουμε μεθόδους βιωματικής-επικοινωνιακής διδασκαλίας με στόχο την ανάδειξη εμπειριών και προβληματισμών των παιδιών. Μέσα από τη δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου αλληλεπίδρασης αντικατοπτρίζονται διαφορετικές οπτικές και στάσεις γύρω από τους έμφυλους ρόλους και τα παιδιά συν-οικοδομούν την έννοια της ισότητας. Συνολικά, τα προγράμματα σκοπεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας των παιδιών για την αναζήτηση βοήθειας, αλλά και δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να αποφύγουν/αποτρέψουν δυσάρεστες καταστάσεις και να αυτοπροστατευθούν.

Ειδικότεροι στόχοι:

 • ✓ Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης των παιδιών
 • ✓ Εξέλιξη μελλοντικών επαγγελματιών με ίσες ευκαιρίες
 • ✓ Διαμόρφωση παιδιών-προτύπων για την ομάδα συνομηλίκων
 • ✓ Καλλιέργεια ελευθερίας έκφρασης στην ιδιωτική και δημόσια σφαίρα
 • ✓ Ανάπτυξη ενσυναίσθησης και σεβασμού απέναντι στο “άλλο” και το “διαφορετικό”
 • ✓ Πρόληψη φαινομένων σχολικού εκφοβισμού λόγω της έκφρασης του φύλου

Η εκπαιδευτική ομάδα με φυσική παρουσία επισκέπτεται σχολεία σε όλη την Ελλάδα ή πραγματοποιεί παρεμβάσεις μέσω τηλε-εκπαίδευσης, σε περιοχές όπου για πρακτικούς λόγους δεν μπορούμε στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή να επισκεφθούμε.

Ενήλικες & Ενδυνάμωση
Δράσεις δικτύωσης, ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης για την καταπολέμηση του σεξισμού και των διακρίσεων...

Δράσεις δικτύωσης, ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωσης για την καταπολέμηση του σεξισμού και των διακρίσεων λόγω φύλου. Δημιουργούμε ασφαλείς χώρους ώστε ομάδες ενηλίκων (γονέων/κηδεμόνων, φροντιστριών και φροντιστών ή μη) να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με τις ενσωματωμένες διακρίσεις που μπορεί να έχουν ως μέλη της κοινωνίας. Έμφαση δίνεται στη βιωματικότητα, κατά την οποία βασική επιδίωξη αποτελεί η δυνατότητα οικειοποίησης της προσφερόμενης γνώσης και τεχνογνωσίας.

Οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες αναμένεται:

 • ✓ να είναι σε θέση να κατανοήσουν για ποιο λόγο είναι σημαντική η ενασχόλησή τους με το θέμα της έμφυλης ισότητας
 • ✓ να κατανοήσουν πως τα ζητήματα της έμφυλης βίας είναι φαινόμενα που ξεπερνούν σύνορα και εποχές
 • ✓ να αντιλαμβάνονται τον ρόλο των στερεοτύπων σε όλες τις πλευρές της ζωής
 • ✓ να τους δημιουργηθεί η διάθεση και η περιέργεια ώστε να κινητοποιηθούν και να εμπλακούν ενεργά στην παρέμβαση
Σχολείο & Επιμόρφωση
Σεμινάρια ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης...

Σεμινάρια ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μέσω της απόκτησης εργαλείων και δεξιοτήτων που αφορούν στην προώθηση της ισότητας των φύλων, οι εκπαιδευτικοί δρουν πολλαπλασιαστικά υπέρ μιας ουσιαστικής ισότητας εντάσσοντας τη διάσταση του φύλου στις παιδαγωγικές πρακτικές.

Μέσα από αποτελεσματικά σχεδιασμένες και δημιουργικές δραστηριότητες, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συμβάλουν στη διαδικασία δόμησης ή/και αποδόμησης ερμηνειών και σχημάτων, με στόχο:

 • ✓ την ανάπτυξη εκπαιδευτικού προσωπικού με εξειδικευμένα εργαλεία γύρω από θέματα έμφυλης ισότητας
 • ✓ την υποστήριξη και ενδυνάμωση εκπαιδευτικών γύρω από τη διαχείριση συγκρούσεων που έχουν ως αφετηρία την έκφραση του φύλου
 • ✓ την αναγνώριση σεξιστικών πρακτικών στο σχολείο
 • ✓ την διαμόρφωση των ελληνικών σχολείων ακολουθώντας μοντέλα που προάγουν ένα σχολικό περιβάλλον συμπερίληψης
 • ✓ πρόληψη φαινομένων σχολικού εκφοβισμού λόγω έκφρασης του φύλου

Όλα τα παραπάνω θα οδηγήσουν σταδιακά στην ενδυνάμωση των μαθητών και μαθητριών έτσι ώστε να καλλιεργήσουν μια κουλτούρα σεβασμού μέσα από την οπτική του φύλου, να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις αποδεκτές ή όχι συμπεριφορές αλλά και να ζητούν υποστήριξη, όποτε αυτό είναι απαραίτητο.

Κοινωνία & Ευαισθητοποίηση
Καμπάνιες ευαισθητοποίησης για θέματα ίσων ευκαιριών, συμπερίληψης και κουλτούρας συναίνεσης. Μέσω της παροχής...

Καμπάνιες ευαισθητοποίησης για θέματα ίσων ευκαιριών, συμπερίληψης και κουλτούρας συναίνεσης.

Μέσω της παροχής κατάλληλων εργαλείων (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άρθρα και συνεντεύξεις στον τύπο, πρωτότυπο οπτικοακουστικό περιεχόμενο) για την ευαισθητοποίηση σε έμφυλα ζητήματα, στοχεύουμε:

 • ✓ να δημιουργήσουμε μηνύματα με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο
 • ✓ να ανοίξουμε ένα πεδίο διαλόγου αναφορικά με θέματα ισότητας
 • ✓ να συμπεριλάβουμε αναπαραστάσεις όλων των θηλυκοτήτων και αρρενωποτήτων
 • ✓ να προωθήσουμε μια αλλαγή στάσεων στον πληθυσμό
Πολιτισμός & Φύλο
Ημερίδες, εργαστήρια και διευρυμένες συναντήσεις δικτύωσης για τη συμμετοχή των θηλυκοτήτων στην τέχνη και...

Ημερίδες, εργαστήρια και διευρυμένες συναντήσεις δικτύωσης για τη συμμετοχή των θηλυκοτήτων στην τέχνη και τον πολιτισμό. Φαινόμενα της κουλτούρας του βιασμού παρατηρούνται σε όλο το φάσμα των τεχνών και ακολουθούν συγκεκριμένα μοτίβα σχέσεων εξουσίας. Η συγκυρία, το κοινωνικό ξέσπασμα αλλά και το κίνημα #metoo στον χώρο της τέχνης επιβεβαιώνει την ανάγκη δημιουργικών παρεμβάσεων που θα συμβάλλουν σε μια ευρύτερη κοινωνική εγρήγορση και ενδυνάμωση. Η διεπιστημονική ομάδα του Genderhood δημιουργεί το πλαίσιο για την έμπρακτη υποστήριξη και ενδυνάμωση θηλυκοτήτων όλων των ηλικιών και των επαγγελμάτων του πολιτιστικού και οπτικοακουστικού χώρου.

Στόχοι μας είναι κάθε θηλυκότητα:

 • ✓ να έχει πρόσβαση σε ίσες επαγγελματικές ευκαιρίες
 • ✓ να εξετάζει δημιουργικά τη σχέση φύλου και κοινωνίας
 • ✓ να βρίσκει υποστηρικτικά περιβάλλοντα για καλλιτεχνική δημιουργία
 • ✓ να ενδυναμωθεί και να νιώσει ικανή στην έκφραση δημόσιου λόγου
 • ✓ να νιώθει ασφαλής να μοιραστεί την προσωπική της ιστορία

Οι τρόποι που συμπεριφερόμαστε και εκφράζουμε τον εαυτό και την εαυτή μας διαμορφώνονται από τις κουλτούρες στις οποίους συμμετέχουμε. To Genderhood δεσμεύεται να παρουσιάζει ένα διευρυμένο πεδίο πολιτισμών όπου κάθε έκφραση φύλου απολαμβάνει το χώρο της.