• Τι είναι
 • Τι είναι

  Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ‘Genderhood’ ειδικεύεται
  σε εκπαιδευτικά προγράμματα βιωματικής μάθησης για παιδιά,
  εκπαιδευτικούς και ενήλικες.

  Τα προγράμματα έχουν στον πυρήνα τους θέματα ισότητας των φύλων,
  ρόλων εξουσίας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρόληψης της έμφυλης βίας.

  Βασίζονται στη βιωματική μάθηση μέσω εικαστικών τεχνών,
  δραματοποίησης και παιχνιδιού.

  Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, γονείς,
  αλλά και ενήλικες που προσβλέπουν σε ισότητα και κοινωνική αλλαγή.

Για παιδιά

Τα παιδιά εξοικειώνονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μαθαίνουν πώς να
εφαρμόζουν το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης της άποψής τους χωρίς διακρίσεις λόγω του φύλου τους.

Για εκπαιδευτικούς

Οι εκπαιδευτικοί γίνονται πολλαπλασιαστές των αξιών της ισότητας των φύλων.
Με τα εργαλεία που παίρνουν, μπορούν να μεταδώσουν στους μαθητές και στις μαθήτριες
ένα
κριτικό πνεύμα χωρίς προκαταλήψεις για το κοινωνικό φύλο.

Για γονείς και ενήλικες

Οι συμμετέχοντες/-ουσες ενδυναμώνονται στα πλαίσια αναγνώρισης και
αποδοχής του εαυτού και του/της Άλλου/Άλλης. Οι ενήλικες οδηγούνται σε αποφυγή συγκρούσεων λόγω
κυρίαρχων ρόλων στις μεταξύ τους σχέσεις. Επίσης, οι γονείς αποκτούν εργαλεία για τη διαπαιδαγώγηση
των παιδιών τους σε ασφαλές και συμπεριληπτικό περιβάλλον.

01

Εργαστήρια για παιδιά

Διοργανώνουμε μονοήμερα διαδραστικά εργαστήρια σε σχολεία (όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης), όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες εξετάζουν πολύπλευρα τις διακρίσεις που προκύπτουν λόγω του κοινωνικού φύλου.

Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς

Εκπονούμε σεμινάρια για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης προκειμένου να ενδυναμωθεί ο ρόλος τους στη διαμόρφωση παιδιών με αυτοπεποίθηση και ίσες ευκαιρίες στην εργασία και τη λήψη αποφάσεων.

Μέσα από ασκήσεις βιωματικού χαρακτήρα οι εκπαιδευτικοί συγκεντρώνουν πληροφορίες και πρακτικά εργαλεία για την ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής προσέγγισης με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα.

02

03

Προγράμματα για γονείς και ενήλικες

Διοργανώνουμε βιωματικά εργαστήρια για ενήλικες και γονείς που επιθυμούν να ενσωματώσουν στη συμπεριφορά τους πρακτικές αποδοχής και ισότητας.

Μέσω παραστατικών τεχνών και δραματοποιημένων ρόλων εξετάζονται στερεοτυπικές απεικονίσεις του φύλου στα παραμύθια, τα ΜΜΕ, τις διαφημίσεις κλπ. Οι συμμετέχοντες/-ουσες βγαίνουν από το εργαστήριο με ιδέες έτοιμες προς εφαρμογή για μια καθημερινή πρακτική σε κλίμα ισότητας και αμοιβαίου σεβασμού.

Shadow
Έναν κόσμο που ακόμη δε φτιάχτηκε, αλλά είναι στα σκαριά.