Λογότυπος έργους SCoRE και εταίρων του έργου

SCoRe | Αυτοφροντίδα και Συλλογική Φροντίδα για Ανθεκτικές Κοινότητες

Στον πυρήνα του έργου SCoRe βρίσκεται η πεποίθηση ότι η φροντίδα είναι μια πολιτική πράξη που απαιτεί διαθεματική και φεμινιστική προσέγγιση για να είναι μετασχηματιστική για τις κοινότητές μας.

Το νέο πρόγραμμα του Genderhood και της FemLink

Η συνεργασία μεταξύ του Genderhood (Αθήνα, Ελλάδα), μιας οργάνωσης που προάγει την έμφυλη ισότητα μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, και της FemLink (Βιέννη, Αυστρία), μιας queer-φεμινιστικής-μεταναστευτικής-καλλιτεχνικής κολεκτίβας, αποτελεί μια πρωτοβουλία για την κατανόηση και τη διεύρυνση των πεδίων της αυτοφροντίδας και της συλλογικής φροντίδας. Στόχος μας είναι να προσκαλέσουμε ομάδες και κοινότητες πέρα από τα όρια των οργανισμών μας ώστε να συμμετάσχουν στη δημιουργία αυτών των βασικών κύκλων φροντίδας.

Το έργο περιλαμβάνει:

  • Ερευνητική ομάδα συλλογικής φροντίδας: Η ομάδα μας πραγματοποιεί πρωτογενή και δευτερογενή έρευνα, συνεργαζόμενη με οργανισμούς για τη συλλογή αντιλήψεων, θέσεων και βέλτιστων πρακτικών. Πραγματοποιεί επίσης εσωτερικές συναντήσεις συζήτησης για την περαιτέρω βελτίωση, την ανάλυση και τον αναστοχασμό σχετικά με τα δεδομένα που συλέγονται.
  • Εργαστήριο Συλλογικής Ανταλλαγής (Απρίλιος 2024 – Ελλάδα): Σε αυτό το συνεργατικό εργαστήριο, θα μοιραστούμε και θα συζητήσουμε πρακτικές φροντίδας, διερευνώντας πώς αυτές οι μεθοδολογίες μπορούν να ωφελήσουν τόσο τις κοινότητές μας αλλά και να επεκταθούν και πέραν αυτών. Το εργαστήριο θα φιλοξενήσει 20 άτομα τα οποία  θα κληθούν να δουλέψουν οριζόντια και συμμετοχικά.
  • Δημοσίευση ενός Zine: Θα συγκεντρώσουμε και θα παρουσιάσουμε τις καλύτερες πρακτικές αυτο- και συλλογικής φροντίδας που ανακαλύψαμε κατά τη διάρκεια των συνεργατικών μας δραστηριοτήτων σε ένα Zine.

Αυτό το έργο δεν αφορά μόνο τη μάθηση, αφορά την καλλιέργεια μιας βαθιάς κατανόησης και τη δημιουργία μιας εργαλειοθήκης μεθοδολογιών φροντίδας για όσα άτομα εμπλέκονται ενεργά σε ακτιβιστικές ομάδες, οργανώσεις ή συλλογικότητες με φεμινιστικό χαρακτήρα.

Ελάτε μαζί μας!

Αν σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε συνεισφέροντας με τις γνώσεις σας στις συνεργατικές μας προσπάθειες, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

  • Genderhood: info@genderhood.org
  • FemLink: femlink@protonmail.com

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.