Βραβείο για το βίντεο Educating on Consent

Είναι μεγάλη η χαρά και η τιμή που νιώθουμε για το βραβείο που λάβαμε από το Mediterranean Women´s Fund  για τη συμμετοχή του Genderhood στην καμπάνια #StopTalkkingStartFunding (23-24/06/2021) σε συνδιοργάνωση των Νous Toutes και Collectif Générations Fémistes. Ο στόχος αυτής της παγκόσμιας εκστρατείας ήταν να ασκηθεί πίεση στις κυβερνήσεις που συμμετείχαν στο Generation Equality Forum (Παρίσι), ώστε να αναλάβουν δράση για τον τερματισμό της έμφυλης βίας.

H παρέμβασή μας

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια παρέμβαση του Generhood σε επίπεδο συνηγορίας για την προώθηση των στόχων του οργανισμού. Συγκεκριμένα, η τοποθέτησή μας έγινε πάνω στο ζήτημα της συναίνεσης, με το οποίο ασχολούμαστε στο έργο Συναι/no. Mε δημιουργικό τρόπο εκφράσαμε την ανάγκη για περισσότερες εκπαιευτικές δράσεις που να εκπαιδεύουν τα παιδιά στην κουλτούρα της συναίνεσης, ως δεξιότητα ζωής. 

Θελήσαμε να δημιουγήσουμε υλικό άμεσο και κατανοητό για όλον τον κόσμο, ταιριάζοντας στατιστικά στοιχεία, θεωρίες βασισμένες στην επιστήμη της ψυχολογίας και την ίδια μας την εμπειρία. Έτσι, δημιουργήθηκε το βίντεο Educating on Consent. 

Αναπαραγωγή Βίντεο

Για την υλοποίησή του συνεργάστηκαν οι:

Σοφία Κωνσταντοπούλου, Υπεύθυνη Διαζείρισης & Επικοινωνίας Genderhood
Χρύσα Πεταλά, Visual Notekepper, Co-Founder & COO Youthnest 
Hλέκτρα Ποϊράζογλου, Videographer  www.inabag.gr

H εκστρατεία #StopTalkingStartFunding

Το #StopTalkingStartFunding είναι η παγκόσμια εκστρατεία κατά της έμφυλης και σεξουαλικής βίας. Στόχος της είναι να απαιτήσει από τα κράτη να δεσμεύσουν τα απαραίτητα μέσα για να τερματιστεί η έμφυλη βία.

Στο επίκεντρο της εκστρατείας #StopTalkingStartFunding τοποθετούνται δύο συστάσεις, που καθορίστηκαν από τις συλλογικότητες Générations Féministes και Nous Toutes , με την υποστήριξη φεμινιστικών δικτύων από διάφορες περιοχές του κόσμου , για να μπει ένα τέλος στην έμφυλη και σεξουαλική βία.

1. Η αύξηση των προϋπολογισμών που προορίζονται για την καταπολέμηση της έμφυλης και σεξουαλικής βίας

Τα κράτη πρέπει να δεσμευτούν οικονομικά και να διαθέσουν τουλάχιστον το 0,1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους για την καταπολέμηση της έμφυλης και σεξουαλικής βίας.

2. Πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τις επιζήσασες έμφυλης βίας

Τα κράτη πρέπει να ενισχύσουν τη στήριξη των επιζήσασων έμφυλης και σεξουαλικής βίας σε όλα τα στάδια της διαδρομής τους και να διευκολύνουν την πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη.