Θεση Εργασιας | FUNDRAISING & PROJECT MANAGER

Kείμενο που γράφει We are hiring, το λογότυπο του Genderhood και τον τίτλο της θέσης Fundraising & Project Manager

Nέα θέση εργασίας από την ομάδα του Genderhood για Fundraising & Project Manager

Το Genderhood αναζητά Yπεύθυνη/Yπεύθυνο Εύρεσης Πόρων & Διαχείρισης Έργων (Fundraising & Project Manager) που θα μας υποστηρίξει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του χρηματοδοτικού και στρατηγικού πλάνου του οργανισμού, καθώς και στη διαχείριση υφιστάμενων και νέων έργων. 

Η θέση αφορά εργασία 6ωρης απασχόλησης (09:00-15:00) με σύμβαση ορισμένου χρόνου (12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης).

Τόπος εργασίας: Αθήνα, στην έδρα της οργάνωσης

Προσόντα

 • Πτυχίο Ανθρωπιστικών/Κοινωνικών/Πολιτικών/Οικονομικών Σπουδών
 • Ουσιαστικό ενδιαφέρον και βασικές γνώσεις για τους σύγχρονους προβληματισμούς γύρω από τα θέματα της έμφυλης ισότητας
 • Άριστη Γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία σε ρόλο που σχετίζεται με την εύρεση πόρων ή/και τη σύνταξη προτάσεων χρηματοδότησης (προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
 • Εμπειρία στη συγγραφή προτάσεων χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus+, EEA grants κ.ά.) και φιλανθρωπικά ιδρύματα
 • Δεξιότητες διαχείρισης έργων (project management)
 • Άριστη γνώση MS Office (PowerPoint, Excel, κλπ.)

Προφίλ - Προσωπικές δεξιότητες

 • Πάθος για την έμφυλη ισότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Πολύ καλές δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
 • Ανεπτυγμένες διαπροσωπικές ικανότητες και ικανότητες παρουσίασης
 • Δυνατότητα ταυτόχρονης ανάληψης καθηκόντων και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα στην λήψη πρωτοβουλιών
 • Εξωστρεφής προσωπικότητα με δεξιότητες δικτύωσης και ανάπτυξης σχέσεων
 • Ενδιαφέρον και ευαισθησία απέναντι σε ζητήματα διαφορετικότητας και συμπερίληψης
 • Δυνατότητα ταυτόχρονης ανάληψης καθηκόντων και τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια

Ενδεικτικές αρμοδιότητες

 • Έρευνα για προσκλήσεις υποβολής προτάσεων
 • Σύνταξη και υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση
 • Συλλογή δικαιολογητικών για υποβολή αιτήσεων
 • Ενημέρωση στοιχείων σε μητρώα (χρηματοδοτούμενων) φορέων
 • Επικοινωνία και διενέργεια συναντήσεων με υφιστάμενους ή εν δυνάμει χρηματοδότες
 • Κατάρτιση και εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης των χρηματοδοτικών επιλογών της οργάνωσης
 • Διαμόρφωση προϋπολογισμού για νέες δράσεις και προγράμματα της Οργάνωσης
 • Υποστήριξη στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενων έργων
 • Εκπροσώπηση του φορέα σε εκδηλώσεις/συναντήσεις με σκοπό τη δικτύωση
 • Συλλογή στοιχείων, προετοιμασία και υποβολή αναφορών, πινάκων παρακολούθησης δεικτών απόδοσης, εκθέσεων ως προς την υλοποίηση και αναφορών τελικής αξιολόγησης, καθώς και άλλων εκθέσεων που χρειάζονται / απαιτούνται
 • Ενημέρωση της διοίκησης για την πρόοδο και τα ζητήματα που επηρεάζουν την υλοποίηση των προγραμμάτων
 • Επικοινωνία των προγραμμάτων
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση των προγραμμάτων (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου)

Τι προσφέρουμε από το Genderhood;

 • Συμμετοχή σε μια δυναμική και εξελισσόμενη ομάδα που εφαρμόζει φεμινιστικές πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
 • Πρόσβαση σε όλες τις εκδηλώσεις και τις επιμορφωτικές δράσεις του οργανισμού
 • Ευκαιρία για οικοδόμηση κοινωνικού αντίκτυπου για την έμφυλη ισότητα στην εκπαίδευση και στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας
 • Παραχώρηση άδειας εμμήνου ρύσης διάρκειας μίας ημέρας/μήνα
 • Παραχώρηση μίας έξτρα ημέρας άδειας (γενέθλια ή όποια άλλη σημαντική ημέρα για εσένα)
 • Μισθό ανώτερου του βασικού και ευέλικτο ανάλογα με την προϋπηρεσία (1000-1250€ μεικτές αποδοχές)

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη νέα θέση εργασίας

Αν έχεις τα προσόντα και θέλεις να γίνετε μέλος της ομάδας μας, στείλε μας το βιογραφικό σου στο info@genderhood.org, μαζί με εισαγωγικό σημείωμα (ως 500 λέξεις) στο οποίο να εξηγείς συνοπτικά το πώς τα προσόντα σου ανταποκρίνονται στην προσφερόμενη θέση και τους λόγους για τους οποίους επιθυμείς να εργαστείς στο Genderhood.

Παρακαλούμε, στείλε τα παραπάνω ως τις 25/10/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@genderhood.org με θέμα: Fundraising & Project Manager + [Επώνυμο]

Διάστημα συνεργασίας: 12 μήνες με προοπτική ανανέωσης
Προθεσμία αιτήσεων: 25/10/2023
Περίοδος συνεντεύξεων:
Α’ Φάση: 30/10-3/11
Β΄Φάση: 6-10/11

Μετά το πέρας των παραπάνω προθεσμιών όλα τα άτομα θα ενημερωθούν θετικά ή αρνητικά για την εξέλιξη της αίτησής τους.