Δράση για την εκπροσώπηση των γυναικών στην τεχνολογία

Για να συμβάλλει ενεργά στο πρόταγμα #breakthebias η startup Oseven μας προσκάλεσε για σε μία δράση για το προσωπικό της εταιρίας. Εμείς ως Genderhood μείναμε πιστές στα μεθοδολογικά μας εργαλεία και μέσα από gamification και καταιγισμό ιδεών σε ομάδες, δημιουργήσαμε το webinar με τίτλο She* in Tech.

Κύριος στόχος ήταν η διερευνηση της επίδρασης που έχουν οι στερεοτυπικές αντιλήψεις που τυχόν φέρει το προσωπικό, τις συμπεριφορές και τις σχέσεις μεταξύ τους. Παράλληλα, το webinar αποτέλεσε τη βάση για διάλογο πάνω σε ενα Gender Equality Plan, το οποίο η εταιρία καλείται να συντάξει το επόμενο διάστημα.

Στο webinar ήταν προσκεκλημένη η Ελένη Μάρκου, Machine Learning Engineer στην ΒΕΑΤ. Η Ελένη μοιράστηκε μαζί μας εμπειρίες της από τα πρώτα επαγγελματικά της βήματα σε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χώρο.

Οι έρευνες δείχνουν ότι ο κλάδος της τεχνολογίας είναι σχεδόν κατά 75% ανδρικός, και παρόλο που ο αριθμός των γυναικών στην τεχνολογία αυξάνεται, είναι πολύ δυσανάλογος σε σχέση με τον αριθμό των ανδρών. Αυτή η ελλιπής ισορροπία μπορεί να αποτελέσει πρόσφορο έδαφος για την προκατάληψη λόγω φύλου σε έναν οργανισμό. Πόσες είναι και γιατί; Τι προκλήσεις αντιμετωπίζουν, γιατί είναι σημαντικό να αυξήσουμε τα ποσοστά τους και ποια είναι τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε για να το πετύχουμε αυτό; Είναι αλήθεια ότι σε αυτούς τους, παραδοσιακά ανδροκρατούμενους, χώρους οι γυναίκες έρχονται αντιμέτωπες με στερεότυπα, προκαταλήψεις και μια γυάλινη οροφή που είναι πολύ πιο κοντά στο κεφάλι τους σε σχέση με άλλα, λιγότερο ανδροκρατούμενα πεδία; Αυτά και πολλά άλλα θέματα θα διερευνήσουμε στο εργαστήριο με σκοπό το προσωπικό της εταιρίας να δημιουργήσει τις συνθήκες συμπερίληψης και ισότητας.

She in Tech testimonial Genderhood oseven_gr
Συμμετέχοντας της δράσης She* in Tech

Το πρόγραμμα She* in Tech σχεδιάστηκε από την επιστημονική ομάδα του Genderhood, στο πλαίσιο των υπηρεσιών Ενήλικες και Ενδυνάμωση. Ο οργανισμός στο παρελθόν έχει υλοποιήσει δράσεις για παιδιά με θέμα την γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος με την υποστήριξη του Meet and Code.