Τι είναι

Τι είναι

Είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ισότητα των φύλων, τους ρόλους εξουσίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πρόληψη της έμφυλης βίας.
Βασίζεται στη βιωματική μάθηση μέσω εικαστικών τεχνών και παιχνιδιού. Απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, γονείς, αλλά και ενήλικες που προσβλέπουν σε ισότητα και κοινωνική αλλαγή.