Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς

Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς

Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς

Εκπονούμε σεμινάρια για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης προκειμένου να ενδυναμωθεί ο ρόλος τους στη διαμόρφωση παιδιών με αυτοπεποίθηση και ίσες ευκαιρίες στην εργασία και τη λήψη αποφάσεων.

Μέσα από ασκήσεις βιωματικού χαρακτήρα οι εκπαιδευτικοί συγκεντρώνουν πληροφορίες και πρακτικά εργαλεία για την ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής προσέγγισης με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ποια τα οφέλη;

Εκπαιδευτικό προσωπικό με γνώσεις γύρω από το θέμα της έκφρασης φύλου και του σεξουαλικού προσανατολισμού .
Εξέλιξη των ελληνικών σχολείων ακολουθώντας το παράδειγμα ανεπτυγμένων σχολείων του εξωτερικού.
Πρόληψη φαινομένων σχολικού εκφοβισμού λόγω της ταυτότητας φύλου ή/και της έκφρασης φύλου.