Προσφέρουμε

Το G προσφέρει

1. Εργαστήρια σε σχολεία

Διοργανώνουμε μονοήμερα διαδραστικά εργαστήρια σε σχολεία (όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης), όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες εξετάζουν πολύπλευρα τις διακρίσεις που προκύπτουν λόγω του κοινωνικού φύλου.

Εμπλέκονται ενεργά σε διάλογο για την κατανόηση του φαινομένου ανισότητας και με την καθοδήγηση των εμψυχωτριών σχεδιάζουν τρόπους αντιμετώπισής του.

Ποια τα οφέλη;

Ενίσχυση κριτικής σκέψης
Ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης των παιδιών
Ενδυναμωμένα άτομα με ισχυρή προσωπικότητα
Mελλοντικοί/-ες επαγγελματίες με ίσες ευκαιρίες
Συνήγοροι μιας κοινωνίας πολιτών χωρίς έμφυλα στερεότυπα
Φορείς αλλαγής και πρότυπα για την ομάδα συνομηλίκων
Παιδιά με ελευθερία έκφρασης στην ιδιωτική και δημόσια σφαίρα
Πρόληψη φαινομένων σχολικού εκφοβισμού λόγω της ταυτότητας φύλου ή/και της έκφρασης φύλου.

2. Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς

Εκπονούμε σεμινάρια για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης προκειμένου να ενδυναμωθεί ο ρόλος τους στη διαμόρφωση παιδιών με αυτοπεποίθηση και ίσες ευκαιρίες στην εργασία και τη λήψη αποφάσεων.

Μέσα από ασκήσεις βιωματικού χαρακτήρα οι εκπαιδευτικοί συγκεντρώνουν πληροφορίες και πρακτικά εργαλεία για την ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής προσέγγισης με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ποια τα οφέλη;

Εκπαιδευτικό προσωπικό με γνώσεις γύρω από το θέμα της έκφρασης φύλου και του σεξουαλικού προσανατολισμού .
Εξέλιξη των ελληνικών σχολείων ακολουθώντας το παράδειγμα ανεπτυγμένων σχολείων του εξωτερικού.
Πρόληψη φαινομένων σχολικού εκφοβισμού λόγω της ταυτότητας φύλου ή/και της έκφρασης φύλου.

3. Προγράμματα για γονείς και ενήλικες

Διοργανώνουμε βιωματικά εργαστήρια για ενήλικες και γονείς που επιθυμούν να ενσωματώσουν στη συμπεριφορά τους  πρακτικές αποδοχής και ισότητας.

Μέσω παραστατικών τεχνών και δραματοποιημένων ρόλων εξετάζονται στερεοτυπικές απεικονίσεις του φύλου στα παραμύθια, τα ΜΜΕ, τις διαφημίσεις κλπ. Οι συμμετέχοντες/-ουσες βγαίνουν από το εργαστήριο με ιδέες έτοιμες προς εφαρμογή για μια καθημερινή πρακτική σε κλίμα ισότηταςκαι αμοιβαίου σεβασμού.

Ποια τα οφέλη;

Ανάπτυξη κριτικής σκέψης
Ενδυναμωμένα άτομα με ισχυρή προσωπικότητα
Κοινότητα με ελευθερία έκφρασης στην ιδιωτική και δημόσια σφαίρα
Δημιουργία συμπεριληπτικών όρων για τη νέα γενιά
Ανάπτυξη υγειή σχέσεων
Πρόληψη φαινομένου έμφυλης βίας

3. Εργαστήρια σε εταιρίες και επιχειρήσεις

Εκπονούμε σεμινάρια ενσωμάτωσης καλών πρακτικών της διάστασης του φύλου στις επιχειρήσεις.

Εξετάζουμε έννοιες όπως «αρσενικό» και «θηλυκό» και διακρίσεις που προκύπτουν μέσα στο εργασιακό περιβάλλον λόγω του κοινωνικού φύλου και της έκφρασης αυτού.

Ποια τα οφέλη;

Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρησης συγκρούσεων
Διαμόρφωση κατευθυντήριων γραμμών για την ενσωμάτωση πρακτικών ισότητας από τη διεύθυνση των επιχειρήσεων
Πρόληψη στερεοτυπικών συμπεριφορών στο χώρο εργασίας
Πρόβλεψη κρουσμάτων σεξουαλικής παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον