Προγράμματα για γονείς και ενήλικες

Προγράμματα για γονείς και ενήλικες

Προγράμματα για γονείς και ενήλικες

Διοργανώνουμε βιωματικά εργαστήρια για ενήλικες και γονείς που επιθυμούν να ενσωματώσουν στη συμπεριφορά τους  πρακτικές αποδοχής και ισότητας.
Μέσω παραστατικών τεχνών και δραματοποιημένων ρόλων εξετάζονται στερεοτυπικές απεικονίσεις του φύλου στα παραμύθια, τα ΜΜΕ, τις διαφημίσεις κλπ. Οι συμμετέχοντες/-ουσες βγαίνουν από το εργαστήριο με ιδέες έτοιμες προς εφαρμογή για μια καθημερινή πρακτική σε κλίμα ισότητας και αμοιβαίου σεβασμού.

Ποια τα οφέλη;

Ανάπτυξη κριτικής σκέψης
Ενδυναμωμένα άτομα με ισχυρή προσωπικότητα
Κοινότητα με ελευθερία έκφρασης στην ιδιωτική και δημόσια σφαίρα
Δημιουργία συμπεριληπτικών όρων για τη νέα γενιά
Ανάπτυξη υγειών σχέσεων
Πρόληψη φαινομένου έμφυλης βίας