Αποστολή

Αποστολή

Έχουμε αποστολή

Χάρτες. Φέρουν άξονες κάθετους και οριζόντιους. Μιλούν με αριθμούς και συντεταγμένες.

Εκεί που η επιστήμη βλέπει αριθμούς, εμείς βλέπουμε ανθρώπους.

Ανθρώπους που φέρουν τις δικές τους ιστορίες σε έναν κόσμο προσδοκιών και/ή καταπιέσεων λόγω του ότι γεννήθηκαν αγόρια ή κορίτσια.

 

Σε έναν τέτοιο χάρτη δε θέλουμε να ζούμε. Για αυτό χτίζουμε το GenderHood,
έναν καινούργιο χάρτη εμπειριών με περιεχόμενο τη συζήτηση γύρω από τις έμφυλες προσδοκίες και τα έμφυλα στερεότυπα.

Για παιδιά:

  • Τα παιδιά εξοικειώνονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα.
  • Θα μάθουν πώς να εφαρμόζουν το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης της άποψής τους χωρίς διακρίσεις λόγω του φύλου τους.


Για εκπαιδευτικούς:

  • Οι εκπαιδευτικοί γίνονται πολλαπλασιαστές των αξιών της ισότητας των φύλων.
  • Με τα εργαλεία που θα πάρουν θα μπορούν να μεταδώσουν στους μαθητές και στις μαθήτριες ένα κριτικό πνεύμα χωρίς προκαταλήψεις για το κοινωνικό φύλο.

Για γονείς και ενήλικες:

  • Οι συμμετέχοντες/-ουσες ενδυναμώνονται στα πλαίσια αναγνώρισης και αποδοχής του εαυτού και του/της Άλλου/Άλλης.
  • Οι ενήλικες θα οδηγηθούν σε αποφυγή συγκρούσεων λόγω κυρίαρχων ρόλων στις μεταξύ τους σχέσεις. Επίσης, οι γονείς θα αποκτήσουν εργαλεία για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους σε ασφαλές και συμπεριληπτικό περιβάλλον αποδοχής της έκφρασης φύλου.

Για επιχειρήσεις και εταιρίες:

  • Δημιουργούνται εργασιακά περιβάλλοντα που βασίζονται σε αξίες όπως η ισότητα και ο αμοιβαίος σεβασμός.
  • Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες θα νιώθουν πιο παραγωγικοί/-ες και θα αυξηθεί η αποδοτικότητά τους μέσα σε ένα πλαίσιο λήψης πρωτοβουλιών.